Det är mycket glädjande att endast efter ca. 8 månader ha förmånen att annonsera vår expansion av både maskiner, utökad lokalyta samt utökad personal styrka(>6 pers.)

Med våra senaste investeringar ( 1 st laser samt 1 st  CNC- router) är vi redo att ta emot större uppdrag och fler kunder.

Leverans säkerhet och kvalitet är viktigt för oss och denna investering hjälper oss att uppfylla detta..

Välkomna med Era förfrågningar.

Jonas Marevind