Under sommaren har vi flyttat in i nya lokaler för att möjliggöra en fortsatt tillväxt och höja vår servicegrad. De sista detaljerna kom på plats under veckan!

Från och med 1 oktober har vi nu två medarbetare på Displayfabriken för att ta hand om det växande antalet kunder och projekt.

Kontakta oss för mer info och förfrågningar. Välkomna!