Displayfabriken har fått utmärkelsen som en av Sveriges 728 Superföretag. Endast 0,7% av alla bolag kvalar in till de höga krav som måste uppfyllas.