Displayfabriken behåller den högsta rating som ett företag kan få i Sverige.Vi på Displayfabriken är naturligtvis otroligt stolta då endast 23 000 av Sveriges aktiebolag har denna rating. För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga och säkra med Displayfabriken som leverantör, och med fortsatt högsta kreditvärdighet kan vi ytterligare stärka vår position inom vårt kompetensområde