Displayfabriken bidrar till hållbarhet och minsta påverkan på vårt klimat genom att i så stor utsträckning som möjligt att jobba med välkända akryl fabrikat (plexiglas), där vi vet att hållbarhet är ett prioriterat utvecklingsområde.

Läs mer på https://www.plexiglas.de/en/about-us/sustainability