Prototyper

“It’s better to be safe than sorry”
– Unknown

Av erfarenhet vet vi att ett viktigt steg i produktutveckling och produktion är framtagning av prototyper för utvärdering innan produktionsstart.

Att se produkten i full skala underlättar både kvalitetssäkring och beslutsfattande och möjliggör eventuella justeringar eller förbättringar på slutprodukten.

Kostnaden för detta moment kan spara mycket pengar i slutändan, och säkrar att slutresultatet blir i linje med dina önskemål och förväntningar.

Vi levererar prototyper i de flesta utföranden inom 5-10 arbetsdagar från beställning och överenskommet utförande.