Vårt ansvar

Kvalitetspolicy och kvalitetssäkringsrutiner

Displayfabriken AB erbjuder kundanpassade display- och exponeringslösningar för butik (till både detaljister och varumärken) på den svenska och norska marknaden.

Displayfabrikens verksamhet skall planeras och bedrivas för att ge den bästa möjliga service och leveranssäkerhet till våra kunder i varje enskilt fall.

Vi skall ständigt vidareutveckla och förbättra våra processer och vår interna samt våra samarbetspartners kunskap och engagemang.
Detta innebär att Displayfabriken skall vara en kompetent och tillförlitlig leverantör genom att;

 • Leverera rätt produkt och information i rätt tid enligt våra kunders krav
 • Hålla hög tillgänglighet för att kunna ge bästa service till våra kunder
 • Verka för att vi internt och våra samarbetspartners har rätt kunskap och förutsättningar för sitt arbete
 • Skapa förutsättningar för ett kontinuerligt kvalitetsförbättringsarbete
 • Ställa tydliga och relevanta krav och lämna rätt information till våra leverantörer
 • Ständigt förbättra våra processer

Miljöpolicy
Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför;

 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor i vår interna och externa organisation (samarbetspartners)
 • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar för framtiden
 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan i det vi gör
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser i företaget och hos våra underleverantörer